Dokumendid

Tellija poolt esitatavad dokumendid

1    Asutamis- ja muud ettevõtja tegevust kinnitavad dokumendid
1.1    Äriregistri väljavõte
1.2    Põhikiri koos paranduste ja täiendustega
1.3    Antud tegevusalal vajalikud registreeringud, tegutsemislitsentsid, kauplemisload

2    Ettevõtte dokumendid
2.1    Ettevõtte sisemine organisatsiooniline struktuur, skeem
2.2    Ettevõtte juhtivtöötajate CV – haridus, varasem töökogemus antud alal jms
2.3    Omanike nimekiri, osalusprotsent
2.4    Ettevõtte senise tegevuse lühikirjeldus
2.5    Jõusolevad rendilepingud

3    Finantsaruanded
3.1    Bilanss, viimased 3 aastat
3.2    Kasumiaruanded, viimased 3 aastat (skeem 2)
3.3    Viimase 6 kuu käibedeklaratsioonid
3.4    Tõend maksuametist maksuvõlgade puudumise kohta
3.5    Audiitori otsus majandusaruande kohta
3.6    Pangakontode väljavõtted
3.7    Laenud (pika- ja/või lühiajalised kohustused)
3.8    Sõlmitud liisinglepingud (kapitali- ja/või kasutusrendi lepingud)
3.9    Hoonete, seadmete bilansilised jääkväärtused
3.10  Raamatupidamislikud amortisatsiooninormid

4    Tagatised
4.1    Kinnistusregistri väljavõte
4.2    Kinnisasja eksperthinnang kinnisvarabüroost

5    Käendused / garantiid
5.1    Käendaja / garanteerija registreerimistunnistus
5.2    Käendaja / garanteerija põhikiri koos kõikide paranduste ja täiendustega
5.3    Käendaja / garanteerija kirjalik otsus allkirja õiguse andmise kohta
5.4    Käendaja / garanteerija majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne (skeem 2)

6    Ehitus ja renoveerimine
6.1    Detailplaneering
6.2    Krundi plaan koos tehnovõrkudega
6.3    Ehitusprojekt
6.4    Ehitustööde eelarve

7    Tootega / Teenustega seotud dokumendid
7.1    Olemasolevad tooraine varustuslepingud ja/või vastavate hangete eellepingud
7.2    Olemasolevad valmistoodangu tarne-, müügilepingud ja/või eellepingud
7.3    Vajalikud standardid, serifikaadid, tegevus- ja tootmisload (Eesti, välismaa)
7.4    Toote/Teenusega seotud kulukohtade kirjeldus
7.5    Toote/Teenuse omahinna kalkulatsioon
7.6    Toote/Teenuse müügi sesoonsuse kirjeldus
7.7    Juhtivtöötajate arv, ametikohtade kirjeldus, töötasufond
7.8    Toote valmistamiseks või Teenuse osutamiseks vajaliku tööjõu kirjeldus