Äriplaani struktuur

1. Üldandmed
2. Ettevõtte üldiseloomustus
3. Tugevusreitungud / SWOT analüüs
4. Projekti eesmärgid
5. Teeninduspiirkonna asukoht
6. Turg
7. Personali valik ja koolitus
8. Teenindamiseks vajaliku kauba valik ja kogused
9. Müügiprojekt
10. Tootmise / teenuse kirjeldus
11. Remondi- ja ehitusprojekt
12. Mõju keskkonnale
13. Sama tüüpi ettevõtete keskmised majandusnäitajad
14. Tegutsemiseks vajalik seadusandlus
15. Kulutused kindlustusele ja valveteenustele
16. Projekti käivitamine
17. Finantsplaan

Detailsemalt vaata äriplaani struktuur