Teenused

Ehitiste ekspertiisid

 • Ehitise erakorraline audit
  Ehitiste tarindite ja ehitusmaterjalide seisukorra uurimine ning nõuetekohasuse hindamine; kahjustuste põhjuste väljaselgitamine ja kahjustuste ulatuse määramine, ettepanekud puuduste likvideerimiseks.
 • Ehitustehnilised kohtuekspertiisid
  Ehitiste ehitustehnilised ekspertiisid vastavalt kohtute poolt esitatavatele küsimustele
 • Ehituskvaliteedi kontroll
  Ehitustööde kvaliteedi kontrollimine vastavalt lepingu tingimustele, ehitusala reguleerivatele õigusaktidele ja heale ehitustavale.
 • Ehitusprojektide ekspertiis
  Ehitusprojektide vastavus lähteülesandele, Planeerimis- ja ehitusseadusele ning standarditele, normidele ja määrustele.