Teenused

Ehituskulude hindamine

  • Orienteeruv eelarve
    Uusehitistele ja rekonstrueeritavatele hoonete orienteeruva maksumuse hindamine eskiisprojekti alusel.
  • Ehituseelarve
    Uusehitise või rekonstrueeritava ehitise maksumuse hindamine ehitusprojekti alusel.
  • Taastamis- ja jääkmaksumus
    Kahjustatud ehitiste, hoone tarindite või hoone osade taastamis- ja jääkmaksumuse hindamine.