Dokumendid

Ehitiste ekspertiisil Tellija poolt esitatavad dokumendid

Uusehitis

1.    Detailplaneering
2.    Projekteerimistingimused, lähteülesanne
3.    Ehitustehnilised uuringute aruanded (geoloogia)
4.    Ehitusprojekt
5.    Ehitamise tehnilised dokumendid
6.    Ehituse töövõtuleping koos lisadega

Olemasolev ehitis

1.    Ehitustehnilised uuringute aruanded koos fotodega
2.    Mõõdistusprojekt, inventariseerimise joonised
3.    Ehitamise tehnilised dokumendid
4.    Ehituse töövõtuleping koos lisadega