Finantsekspertiisid

  • Finantsekspertiisid
  • Finantsplaanide koostamine
  • Finantsnõustamine
  • Ettevõtete senise majandustegevuse finantsanalüüsid
  • Ettevõtte saneerimiskavade koostamine
  • Ettevõtte tulevaste investeeringute analüüs ja tasuvusuuringud
  • Eelnevalt teostatud äriplaanide analüüsid
  • Ettevõtte aktsia või osaku turuväärtuse hindamine