Varade hindamine

  • Kinnisvarade tehniline audit (Technical Due Diligence)
  • Kinnisvarade turuväärtuse hindamine vastavuses hindamisstandarditele EVS 875
  • Põhivarade väärtushinnangute koostamine – varade väärtushinnangud selle jaotamisel, bilanssivõtmisel, ümberhindlusel, paigutamisel ettevõtlusesse mitterahalise sissemaksena
  • Vara taastamis- ja jääkväärtuse hindamine kindlustamisel
  • Kinnisvara hindamine erihuvidega ostjale (eriväärtuse määramine)