Juhtiv ekspert


Toivo Rattasepp
, PhD

Ehitiste auditeid, ehitustehnilisi ekspertiise ja äriühingute finantsekspertiise teostab riiklikult tunnustatud ekspert, tehnikadoktor Toivo Rattasepp, kellel on rohkem kui 40-aastane ehitusekspertiiside ja 25-aastane finantsekspertiiside teostamise kogemus.

Riiklikult tunnustatud ekspert

Riiklikult tunnustatud ekspertide andmebaasi haldab  Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 684/2013

MTR kood EK10304362-0001 – ehitise audit

MTR kood EO10304362-0001 – omanikujärelevalve

MTR kood EPE001326 – ehitusprojekti ekspertiis

MTR kood EMU000157 – muinsuskaitse

Kutsetunnistus nr 167527

Vaata lisainfot eksperdi kohta.


Toivo Rattasepp
, PhD

Audit of construction works, structural forensic examination and financial expertise of companies is carried out by a officially certified expert, PhD, Toivo Rattasepp, who has more than 40 years professional experience of construction expertise and more than 25 years of experience in financial expertise.

Officially certified expert

The database of officially certified experts is maintained Estonian Forensic Science Institute

Permit of  the National Heritage Board PT 684/2013

MTR code EO10304362-0001 – owner supervision

MTR code EK10304362-0001 – expert assessment of a building design documentation and audit of construction works

Occupational Qualification Certificates No 167527

See more information about expert …