Juhtiv ekspert


   Toivo Rattasepp
, PhD

Ehitiste auditeid, ehitustehnilisi ekspertiise ja äriühingute finantsekspertiise teostab riiklikult tunnustatud ekspert, tehnikadoktor Toivo Rattasepp, kellel on rohkem kui 30-aastane ehitusekspertiiside ja 20-aastane finantsekspertiiside teostamise kogemus.

 

Riiklikult tunnustatud ekspertide andmebaasi haldab  Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Muinsuskaitseameti tegevusluba

Volitatud ehitusinsener, tase 8

MTR kood EO10304362-0001 – omanikujärelevalve

MTR kood EK10304362-0001 – ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit

Vaata lisainfot eksperdi kohta.


   Toivo Rattasepp
, PhD

Audit of construction works, structural forensic examination and financial expertise of companies is carried out by a officially certified expert, PhD, Toivo Rattasepp, who has more than 35 years professional experience of construction expertise and more than 20 years of experience in financial expertise.

 

The database of officially certified experts is maintained Estonian Forensic Science Institut

Permit of  the National Heritage Board

Authorized civil engineer, level 8

MTR code EO10304362-0001 – owner supervision

MTR code EK10304362-0001 – expert assessment of a building design documentation and audit of construction works

See more information about expert …